Търсене

Обществена поръчка с предмет „Доставка на конско, говеждо и птиче месо, необходимо за изхранване на животните в ОП "Зоопарк-Спасителен център" при община Варна по обособени позиции”, УНП 00081-2014-0016 - 28.04.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.