Търсене

Обществена поръчка с предмет „ Доставка чрез покупка на нови съдове за битови отпадъци за нуждите на община варна по обособени позиции" - 30.04.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка чрез покупка на нови съдове за битови отпадъци за нуждите на община варна по обособени позиции"

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.