Търсене

Обществена поръчка с предмет „ Доставка на ваксини от вида Енжерикс Б Адулт , тънкослойнохроматографски уринни тестове за наркотици - тип „касета“ , лекарства , консумативи и аптечки за първа помощ за нуждите на дирекция „Превенции” " - УНП -00081-2014-0015 - 30.04.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.