Търсене
08 май 2014

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка „Извършване на геодезически услуги за нуждите на oбщина Варна” - ID 9028845 - 08.05.2014 г.

Утвърдената с изх. №РД14010394ВН/30.04.2014г. публична покана с предмет : „Извършване на геодезически услуги за нуждите на oбщина Варна”  е прекратена , на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради отпадане необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата и във връзка с Решение № 6033/08.05.2014г. на Върховния административен съд.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.