Търсене

Информация за проект на Община Варна проект №DIR-51011116-17-53 'Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция 'Акациите' и тласкател, гр.Варна', гр.Варна'