Търсене

Обществена поръчка с предмет „Доставка на оригинални консумативи, доставка на съвместими консумативи /заместители/ и рециклиране на консумативи за принтерите за нуждите на Община Варна и подопечните й звена”, УНП 00081-2014-0019 - 15.05.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.