Търсене
20 май 2014

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по сключване на застраховки “Злополука”, “Трудова злополука”, “Злополука на посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия”, “Автокаско”, “Гражданска отговорност” и “Имущество” за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по обособени позиции“ - УНП 00081-2014-0021 - 20.05.2014 г.

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по сключване на застраховки “Злополука”, “Трудова злополука”, “Злополука на посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия”, “Автокаско”, “Гражданска отговорност” и “Имущество” за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по обособени позиции“ , уведомяваме участниците, че на 08.07.2014г. от 10.00ч. в общинско предприятие „Инвестиционна политика”, бул.”Ген. Колев”, №92, ет.5 ще се проведе заседание на комисията , на което ще бъдат отворени офертите им. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.