Търсене

Обществена поръчка с предмет:„ Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети ” - УНП 00081-2014-0022 - 29.05.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.