Търсене

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка и монтаж на линия за бързо хранене за нуждите на oбщина Варна, дейност „Хранителен комплекс“ - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към oбщина Варна“ - 04.06.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка и монтаж на линия за бързо хранене за нуждите на oбщина Варна, дейност „Хранителен комплекс“-второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към oбщина Варна“

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.