Търсене
05 юни 2014

Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.1.12-0020 „Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД“ -УНП - 00081-2014-0024

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.