Търсене

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка „Изпиране, дезинфекция, химическо чистене, изсушаване, гладене, опаковане на постелъчно бельо и транспортиране до обектите на горни и долни ча р шафи, калъфки, пердета, покривки, хавлиени кърпи, одеала за нуждите на дирекция Управление на собствеността при община Варна - почивни бази Баба Алено, Черноморец и Къща за гости“ - 10.06.2014 г.

Утвърдената с изх. № РД14012777ВН/29.05.2014г. публична покана с предмет : Изпиране, дезинфекция, химическо чистене, изсушаване, гладене, опаковане на постелъчно бельо и транспортиране до обектите на горни и долни ча р шафи, калъфки, пердета, покривки, хавлиени кърпи, одеала за нуждите на дирекция Управление на собствеността при община Варна - почивни бази Баба Алено,   Черноморец и  Къща за гости  е прекратена на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като в срока за подаване на оферти не е подадена нито една оферта.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.