Търсене

Обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на лечебните заведения и детските ясли на територията на oбщина Варна по обособени позиции ” : УНП-00081-2014-0026 - 10.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.