Търсене

Обществена поръчка с предмет: "Медийно позициониране на кампаниите на Община Варна за "Европейска столица на културата 2019" и "Европейска младежка столица 2017" - 11.06.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Медийно позициониране на кампаниите на Община Варна за "Европейска столица на културата 2019" и "Европейска младежка столица 2017"

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.