Търсене

Обществена поръчка с предмет: “Премахване на неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения и насаждения на територията на Община Варна, съгласно чл.195, ал.5 от ЗУТ и извозване на строителни отпадъци и материали от премахване на строежи, съгласно чл.225 от ЗУТ при изпълнение на заповеди на ДНСК, съгласно чл.14 от Наредба №13/23.06.2001 год. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК” на територията на Община Варна ”, УНП: 00081-2014-0027 - 13.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.