Търсене

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка "Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на община Варна и бюджетните звена по обособени позиции ” - 17.06.2014 г.

Утвърдената с изх. №РД14011338ВН/14.05.2014г. публична покана с предмет : "Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на община Варна и бюджетните звена по обособени позиции ” е прекратена , на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поради това че всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.