Търсене

Обществена поръчка с предмет “Обслужване и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” - 19.06.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет Обслужване и ремонт на климатичните системи собственост на   Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети”.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.