Търсене

Обществена поръчка с предмет „Разработване на стратегия за развитието на изкуствата и културата в Община Варна за периода 2014 г. – 2020 г.“, ID9030887 - 20.06.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване на стратегия за развитието на изкуствата и културата в Община Варна за периода 201 4 г. – 202 0 г.“

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.