Търсене

Обществена поръчка с предмет „Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна (ОПР) за периода 2007 – 2013 година“, ID9030888 - 20.06.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Варна (ОПР) за периода 2007 – 2013 година“

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.