Търсене

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка “Транспортно обслужване чрез сухопътен транспорт на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от община Варна” - 20.06.2014 г.

Утвърдената с изх. № РД14013964ВН/11.06.2014г. публична покана с предмет : Транспортно обслужване чрез сухопътен транспорт на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от община Варна е прекратена на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като в срока за подаване на оферти не е подадена нито една оферта.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.