Търсене

Обществена поръчка с предмет “Транспортно обслужване чрез сухопътен транспорт на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от община Варна”, ID9030990 - 23.06.2014 г.

Заседанието на длъжностните лица, назначени със Заповед № 2166/30.06.2014г. на Кмета на община Варна по утвърдената с изх. № РД14015189ВН/23.06.2014г. публична покана с предмет: Транспортно обслужване чрез сухопътен транспорт на културни, образователни, спортни, информационни  и други събития, организирани от община Варна с ID9030990 ще се проведе на 02.07.2014 г. от 9.00ч. в сградата на Общинско предприятие Инвестиционна политика при община Варна на адрес: град Варна, бул. „Генерал Колев“ №92, ет.5.

Съгласно чл.101 г, ал.3 от ЗОП на заседанието за отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал. 3 от ЗОП.

*********************************************************************

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Транспортно обслужване чрез сухопътен транспорт на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от община Варна

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.