Търсене

Обществена поръчка с предмет „Извършване на услуги по сключване на застраховки “Злополука” и “ Индустриален пожар ” за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по обособени позиции“, УНП: 00081-2014-0030 - 23.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.