Търсене

Обществена поръчка с предмет “Премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория включително, или на части от тях, съгласно чл.225а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на територията на Община Варна “ УНП 00081-2014-0031 - 26.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.