Търсене

Обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Община Варна, социалните услуги в общността и специализираните институции – второстепенни разпоредители с бюджет, по обособени позиции“ -УНП: 00081-2014-0032 - 27.06.2014 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.