Търсене
30 юни 2014

Заповед за прекратяване на утвърдената с изх.№РД14010392ВН/30.04.2014г . публична покана с предмет :„Доставка чрез покупка на нови съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Варна, по обособени позиции“ - 30.06.2014 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.