Търсене
30 юни 2014

Обществена поръчка с предмет„ Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на сървърна, компютърна и мрежова техника и периферни устройства, в т.ч.структурно окабеляване, доставка и монтаж на компоненти за Община Варна и подопечните й звена по обособени позиции ” - УНП:00081-2014-0033 - 30.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.