Търсене
30 юни 2014

Заповед за прекратяване на утвърдената с изх. № РД14014570ВН/17.06.2014г. публична покана с предмет : „ Изпиране, дезинфекция, химическо чистене, изсушаване, гладене..." - 30.06.2014 г.

Утвърдената с изх. № РД14014570ВН/17.06.2014г. публична покана с предмет : Изпиране, дезинфекция, химическо чистене, изсушаване, гладене, опаковане на постелъчно бельо и транспортиране до обектите на горни и долни ча р шафи, калъфки, пердета, покривки, хавлиени кърпи, одеала за нуждите на дирекция Управление на собствеността при община Варна - почивни бази Баба Алено,   Черноморец и  Къща за гости е прекратена на основание чл. 39, ал.1, т.2 от ЗОП, тъй като офертите на участниците не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, изрично изписани в изискванията на публична покана.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.