Търсене
30 юни 2014

Обществена поръчка с предмет „ Извършване на услуги по сключване на застраховки “Автокаско”, “Гражданска отговорност” и “Имущество” за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по обособени позиции “ - УНП: 00081-2014-0034 - 30.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.