Търсене
30 юни 2014

Обществена поръчка с предмет “Публикуване в национални, регионални печатни издания, електронни медии и социални мрежи на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” - УНП: 00081-2014-0040 - 30.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.