Търсене
30 юни 2014

Обществена поръчка с предмет "ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ИЗБОР НА НАЙ-ДОБРО ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТ BG161PO001-5.3.02-0011 "В ПОДКРЕПА НА ВАРНА ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 ГОДИНА", ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/5-02/2012/011 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013 Г.” - УНП: 00081-2014-0041 - 30.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.