Търсене
30 юни 2014

Обществена поръчка с предмет "Извършване на одит на проект №BG161PO001-5.3.02-0011 "В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/011 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.- УНП:00081-2014-0043 - 30.06.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.