Търсене
Начало

Услуги

Във връзка с предаване на разплащателните ведомости на ликвидираните предприятия без правоприемник на Националния осигурителен институт, на основание "Инструкция №5 от 30.06.2005г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник", издадена от управителя на НОИ, считано от 10.10.2016г. 
Община Варна преустановява предоставянето на административните услуги "Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2)" и "Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП3)".

 

Електронен адрес за кореспонденция за административно обслужванеadm_obsluzhvane@varna.bg