Търсене
04 август 2014

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка с предмет:"„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект „Промяна предназначението и преустройство на детска градина, основно училище и профилирана гимназия в:Детска градина за 5 градински групи..." - ID 617924 - 04.08.2014 г.

Процедура на договаряне без обявление за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект „Промяна предназначението и преустройство на детска градина, основно училище и профилирана гимназия в:Детска градина за 5 градински групи,физкултурно-музикален салон, кухненски блок и котелно стопанство, находяща се в “ж.к. "Чайка,19м.р., гр. Варна по обособени позиции“ , одобрена с Решение №2362 /16.07.14г. на Кмета на община Варна е прекратена на основание чл. 39 ал. 1 т. 2 от ЗОП.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.