Търсене
19 август 2014

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка с предмет: “Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт за нуждите на Общински съвет – Варна”, ID 9029873 - 19.08.2014 г.

Утвърдената с изх. № РД14012778ВН/29.05.2014г. публична покана с предмет : “Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт за нуждите на Общински съвет – Варна”, с уникален код ID 9029873 , на стойност до 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ без ДДС е прекратена   на основание чл.39, ал.1 т. 5 от ЗОП   - поради отпадане необходимостта от провеждането и.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.