Търсене
21 август 2014

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ВЪВ ВАРНА СЕ МОДЕРНИЗИРА С ПАРИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“

Пречиствателната станция за отпадъчни води на Варна ще бъде модернизирана. Това стана ясно по време на първата копка на втория етап от реконструкцията на съоръжението, което приема и пречиства отпадните води на града. Ремонтът се изпълнява по проект "Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и изграждане на канализационна помпена станция "Акациите", гр.Варна" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и е на стойност над 41,5 млн. лв.

С част от средствата по проекта са изградени тласкател и помпена станция "Акациите", които привеждат отпадъчните води на квартал „Чайка“ и местността „Св. Никола“ до станцията.

Във втория етап на реконструкцията и модернизацията на ПСОВ Варна се предвижда пълното пречистване на отпадъчните води, чрез изграждането на съоръжения за отстраняване на фосфор. След реконструкцията ще се повиши качеството на водата, като чрез изграждането на нова инсталация с дезинтегратори ще се подобри разграждането на утайките, с което ще се увеличи производството на метан, а от там и на електроенергия.

В настоящия проект не се предвижда разширяване на капацитета на пречиствателната станция.