Търсене
21 август 2014

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Доставка чрез покупка на нови съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Варна, по обособени позиции“ - ID 9032929 - 21.08.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка чрез покупка на нови съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Варна, по обособени позиции“

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.