Търсене

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “ Обслужване и ремонт на климатичните системи собственост на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети” - ID 9033086- 27.08.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет Обслужване и ремонт на климатичните системи собственост на   Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджети”

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.