Търсене

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Изпиране, дезинфекция, химическо чистене, изсушаване, гладене, опаковане на постелъчно бельо и транспортиране до обектите на горни и долни чаршафи, калъфки, пердета, покривки, хавлиени кърпи, одеала за нуждите на дирекция Управление на собствеността при община Варна - почивни бази Баба Алено, Черноморец и Къща за гости “ - ID 9033088 - 27.08.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изпиране, дезинфекция, химическо чистене, изсушаване, гладене, опаковане на постелъчно бельо и транспортиране до обектите на горни и долни чаршафи, калъфки, пердета, покривки, хавлиени кърпи, одеала за нуждите на дирекция Управление на собствеността при община Варна - почивни бази Баба Алено,   Черноморец и  Къща за гости

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.