Търсене
05 септември 2014

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Медийно позициониране на кампаниите на Община Варна за "Европейска столица на културата 2019" и "Европейска младежка столица 2017“ - 05.09.2014 г.

 Утвърдената с изх. № РД14013965ВН/11.06.2014г. публична покана с предмет : „Медийно позициониране на кампаниите на Община Варна за "Европейска столица на културата 2019" и "Европейска младежка столица 2017“ е прекратена , на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради отпадане на необходимостта от провеждането й.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.