Търсене
07 октомври 2013

Решение №1124-9 от Протокол №23 от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 18.09.2013 г.