Търсене
16 септември 2013

Решение №ВА-8/ЕО/2013 г. на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.