Търсене
20 август 2013

Покана за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.