Търсене
20 април 2015

Препис-извлечение на Решение №2067-5 от Протокол №40/30.03.2015 г. на Общински съвет-Варна