Търсене
24 юни 2015

ОТКРИХА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПЪДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ВАРНА – ВТОРИ ЕТАП“