Търсене
26 юни 2015

Презентация на ПРОЕКТ № DIR-51011116-17-53, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ-ВАРНА – ВТОРИ ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ „АКАЦИИТЕ“ И ТЛАСКАТЕЛ, ГР. ВАРНА