нашите сайтове english

30.11.2022

6°C
openweathermap.org

Акценти

Бързи връзки

Проверка на задължения за местни данъци и такси

Обществени поръчки – профил на купувача

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.

Обявление за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем

Публично обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен дълг

Прием в детски ясли, детски градини и училища

Околна среда

План за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. – ПИРО-Варна

Проект на "План за действие за Зелен град" на Община Варна

Проект на „Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030г“

ППП "Леко метро"

Морска градина

Публични предприятия по ЗПП

BGENERGY „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Прилагане на иновативни мерки за адаптация към изменението на климата

Национална телефонна линия за деца 116 111

Актуална информация относно Covid-19

Кмет на община Варна

Администрация

Кмет
Иван Портних
Дата на раждане: 18.11.1976 г.
Местоживеене:     гр. Варна
e-mail:                     ivanportnih@varna.bg
телефон:                052/820-280,  052/820-000
факс:                       052/820-082
Образование и кариера:

• Магистър „Международни икономически отношения” в Университета за национално и световно стопанство;
• Магистър „Бизнес администрация” в Institut de la Francophonie pour l` Administration et la Gestion;
• Генерален мениджър на комплекс „Гранд хотел Варна” Resort & Spa 2001 – 2013г.;
• Общински съветник и заместник-председател на Общински съвет Варна – октомври 2011 – юни 2013 г.;
• юли 2013 г. до момента кмет на Община Варна;
• Владее френски, английски и руски езици;

Конкурси

Виж всички

Галерии Варна

Галерии Варна
Top