нашите сайтове english

Съобщение във връзка с издаденa Заповед № 1362/10.04.2020 г. за издадени заповеди за определена категория на туристически обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години - 13.04.2020 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 16, ал. 1, чл. 22, ал. 7 и чл. 24 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията:

- Заповед № 1362/10.04.2020г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. Бистро "Хаштаг Студио"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Одесос", УЛ. "ХАН АСПАРУХ" № 2.
 2. Ресторант с българска кухня "Механа Балканска скара" 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ж.к."Възраждане І" до бл.7.
 3. Бистро "Дани"          9140, обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи, МЕСТН."КЛИСЕ БАИР", ПИ № X - 26, кв. 1.
 4. Снек-бар "Джоя"         обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Аспарухово", кв. "Галата", МЕСТН. "ЗЕЛЕНИКА", ПИ № 3142.
 5. Кафе-сладкарница "Кафе-мафе" обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Одесос", БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК", № 58.
 6. Бистро "Механа при Хаджи Васко" обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Приморски", УЛ. "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", № 29 Б.
 7. Класически ресторант "Енерго 1"    обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна, адм.район "Приморски", с.о. "Манастирски рид", ПИ № 1539, кв. 35.
 8. Кафе-бар "Енерго 1"    обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Приморски", с.о. "Манастирски рид", ПИ № 1539, кв. 35.
 9. Фаст-фууд "Фактор"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Одесос", БУЛ. "СЪБОРНИ", № 52.
 10. Класически ресторант "Бялата къща"        обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Приморски", ж.к. "Чайка", УЛ."РУПИ", № 108.
 11. Снек-бар "Веранда"     9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Приморски", Приморски парк, Морски плаж „Офицерски-изток“, „Буните II“, обект №18.
 12. Снек-бар "Тиганъ"       9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Одесос", УЛ.ДРАГОМАН, № 25.
 13. Апартаменти за гости "Кози мезонет Ин сити център"    9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Одесос", УЛ. "БРАТЯ ШКОРПИЛ", № 12,  ет. 5, ап. 9.
 14. Семеен хотел "Джоя"         9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Аспарухово", МЕСТН. "ЗЕЛЕНИКА", ПИ № 3142.
 15. Апартаменти за гости "Силвър Хаус"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Одесос", УЛ. "БДИН", № 14 Б, ет. 1, ап. 2.
 16. Апартаменти за гости "Съншаин Апартмънт"        9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Одесос", УЛ. "ХАН ПРЕСИЯН", № 12, ет. 3, ап. 6.
 17. Семеен хотел "Бялата къща"        9005, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Приморски", ж.к. "Чайка", ул. "РУПИ", № 108.
 18. Апартаменти за гости "Ева апартмънт"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Приморски", к.к. "Златни пясъци", вх. С, ет. 4, ап. 340, к-с "Иглика".
 19. Апартаменти за гости 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район "Приморски", УЛ. "ЦАНИ ГИНЧЕВ", № 4, ет. 1, ап. 3.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".