нашите сайтове english

Дирекция "Екология и опазване на околната среда"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Тодор Колев
tkolev@varna.bg
Директор 813 052-820-388 388
ОТДЕЛ "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"        
Ивелина Илиева Началник отдел 813 052-820-388 388
Боряна Павлова Гл. експерт ООС Норвежка къща 0887/663-324,
0885/204-146
715
Галина Узунова Гл. експерт ООС Норвежка къща 0887 / 663-324
0885 / 204-146
715
Веселина Савова  Гл. експерт "Упр-ние, контрол и регулиране на дейностите по опазване на мин. води и съоръжения" Норвежка къща 0887/663-324 715
Пламена Чолакова Гл. инспектор "Упр-ние, контрол и регулиране на дейностите по опазване на мин. води и съоръжения" Норвежка къща 052-820-923  
Гергана Янкова Гл. инспектор "УКР на дейностите по опазване на мин. води и съоръжения" Норвежка къща 0887/663-324, 0885/204-146 715
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ"        
Дора Илиева Началник отдел 813 052-820-388 388
Мария Колева  Гл. експерт "Управление на отпадъците" 411 052-820-330 330
Екатерина Стоянова Гл. инспектор "Управление на отпадъците" 411 052-820-330 330
Татяна Керанова Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052/820-888  
Максим Ников Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052/820-888  
Даниела Събева Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052/820-888  
Красимира Славова Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052/820-888  
Невяна Петрова  Инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052/820-888  
Наталия Недялкова  Гл. специалист "Управление на отпадъците" 411 052-820-159 159
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ"        
Милена Недялкова Началник отдел 813 052-820-388 388
Биляна Тодорова-Павлова  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Снежана Дойчева  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Небахат Кадир  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Димчо Терзиев Гл. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Антон Авернов Ст. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Ивайло Добрев Ст. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Веселин Кателиев  Гл. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Георги Желязков  Специалист ОЧОТ 1310 052-820-345 345
Елка Апостолова  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Неда Янкова Ст. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Румен Тенев Ст. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Станко Петков Инспектор КОЧОТ   052/820-153 295
Николай Николаев  Гл. специалист ОЧОТ Зала 37 052-820-930 104, 137
Антония Генова  Гл. специалист ОЧОТ 713 052-820-152 295
Нели Янева Ст. специалист ОЧОТ 713 052-820-152 295
Стефка Кателиева Ст. специалист ОЧОТ 713 052-820-152 295
    Top