нашите сайтове english

Дирекция "Екология и опазване на околната среда"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Тодор Колев
tkolev@varna.bg
Директор 813 052-820-388 388
ОТДЕЛ "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"        
Ивелина Илиева Началник отдел Норвежка къща 052-820-822  
Боряна Павлова Гл. експерт ООС Норвежка къща 052-820-715,
0885/ 204-146
 
Галина Узунова Гл. експерт ООС Норвежка къща 052-820-715,
0885/ 204-146
 
Таня Димитрова Гл. експерт ООС Норвежка къща 052/820-715;
0885 / 204-146
 
Веселина Карагьозова Гл. експерт "Упр-ние, контрол и регулиране на дейностите по опазване на мин. води и съоръжения" Норвежка къща 052-820-888  
Пламена Чолакова Гл. инспектор "Упр-ние, контрол и регулиране на дейностите по опазване на мин. води и съоръжения" Норвежка къща 052-820-888  
Гергана Янкова Гл. инспектор "Упр-ние, контрол и регулиране на дейностите по опазване на мин. води и съоръжения" Норвежка къща 052-820-888  
Мирослав Николов Ст. инспектор "УКР на дейностите по опазване на мин. води и съоръжения" Норвежка къща 052-820-888  
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ"        
Дора Илиева Началник отдел Норвежка къща 052-820-822  
Мария Колева  Гл. експерт "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-983-822  
Диляна Иванова-Бойканова Ст. експерт "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-983-822  
Екатерина Стоянова Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-805-393  
Татяна Керанова Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-983-822  
Максим Ников Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-805-393  
Даниела Събева Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-805-393  
Красимира Славова Гл. инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-805-393  
Невяна Петрова  Инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-983-822  
Атанас Харизанов  Инспектор "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-983-822  
Наталия Недялкова  Гл. специалист "Управление на отпадъците" Норвежка къща 052-805-393  
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ"        
Милена Недялкова Началник отдел 813 052-820-388 388
Биляна Тодорова-Павлова  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Снежана Дойчева  Гл. инспектор КОЧОТ 411 052-820-330 330
Неда Янкова Ст. инспектор КОЧОТ 411 052-820-330 330
Антония Генова  Гл. специалист ОЧОТ 411 052-820-330 330
Небахат Кадир  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Веселин Кателиев  Гл. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Георги Желязков  Специалист ОЧОТ 1310 052-820-345 345
Елка Апостолова  Гл. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Румен Тенев Гл. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-152 345
Нели Янева Ст. специалист ОЧОТ 713 052-820-152 295
Стефка Кателиева Ст. инспектор КОЧОТ 713 052-820-152 295
Димчо Терзиев Гл. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Антон Авернов Ст. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
Ивайло Добрев Ст. инспектор КОЧОТ 1310 052-820-345 345
    Top