нашите сайтове english

Съобщение във връзка с издаденa Заповед № 1903/04.06.2020 г. за издадени заповеди за определена категория на туристически обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години - 08.06.2020 г.

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 16, ал. 1, чл. 22, ал. 7 и чл. 24 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията:

- Заповед № 1903/04.06.2020г. за определяне категорията на туристическите обекти - заведения за хранене и развлечения и места за настаняване за срок до 5 (пет) години, а именно:

 1. Бар-фоайе (лоби бар) "Арт Грийн Бутик"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОФИЯ", № 14
 2. Класически ресторант "Клас Барбекю"       обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, с.о. Ален Мак, УЛ."РОБЪРТ СКОТ" № 1
 3. Кафе-аперитив "Оле"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА", № 24
 4. Бистро "Ореше"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, парк Приморски парк, м-ст "Салтанат", ПИ № 10135.536.463
 5. Закусвалня "Тропс къща" обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."КНЯЗ БОРИС I", № 48
 6. Ресторант с национална кухня "Анталия"      обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."ЗДРАВКО ЧАКЪРОВ" № 9, вх. Б, ет. 1
 7. Класически ресторант "Танго"         обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ПИ № 10135.2573.14
 8. Бистро "Органджа"   9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "РОЩОК", № 12
 9. Кафе-бар "Синг ит"      9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, № 33
 10. Снек-бар "Мистър Баба"        oбл. Варна, oбщ. Варна, морски плаж "Варна централен", обект №61
 11. Кафе-бар "Космос"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Св.Св.Константин и Елена, с.о. "Манастирски рид", УПИ № XXXVII-2012, кв. 35
 12. Ресторант с българска кухня "Людо"         обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, с.о. Зеленика, УЛ."ЗЕЛЕНИКА-1-ВА" № 21, ПИ № 10135.5545.128
 13. Кафе-сладкарница "Острава" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, Централен Кооперативен пазар, Търговски обект № 194
 14. Кафене "Лайт кафе"  обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, ж.к. "Младост", УПИ № I, кв. 5, II м.р.
 15. Кафе-аперитив "Валенти"     обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", № 148
 16. Кафе-аперитив "Кубо - Рибарския"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, "Рибарски плаж", ПИ № 10135.2561.11.4
 17. Хотел "Арт Грийн Бутик" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СОФИЯ", № 14
 18. Къща за гости "Алфа Хаус"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, с.о. "Траката", УЛ."НИКОЛА ГАНУШЕВ" № 5
 19. Апартаменти за гости "Маня 1"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."МАРИЯ ЛУИЗА" № 35, ет. 5, ап. 8
 20. Пансион "Чайка"        9009, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ. "ИНЖ.ЦАНЮ ЦАНЕВ", № 30
 21. Апартаменти за гости "Б-24" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."67", № 5, вх. Б, ет. 2, ап. 24
 22. Апартаменти за гости "Г-57" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."67", № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 57
 23. Апартаменти за гости "Г-66" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."67", № 5, вх. Г, ет. 5, ап. 66
 24. Апартаменти за гости "Г-62" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ."67", № 5, вх. Г, ет. 3, ап. 62
 25. Апартаменти за гости "Г-53" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ.67, № 5, вх. Г, ет. 1, ап. 53
 26. Апартаменти за гости "Г - 56"         9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Св.Св.Константин и Елена, КК Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА", УЛ.67, № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 56
 27. Апартаменти за гости "Г-58" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК. "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ."67", № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 58
 28. Семеен хотел "Кабакум"     9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, с.о. „Ален Мак“ УЛ.“РОБЪРТ СКОТ“ № 1
 29. Семеен хотел "Людо"         9004, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, с.о. Зеленика, УЛ."ЗЕЛЕНИКА-1-ВА" № 21, ПИ № 10135.5545.128

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".