нашите сайтове english

Регистър декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2020 г.

Име дирекция Длъжност дата  Декларация за имущество и интереси
1 Милена Александрова Русева МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни" 6.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
2 Сашка Радославова Велева ИАО Старши специалист "ЕСГРАОН" 7.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
3 Славничка Ангелова Ангелова ОМД Главен експерт "Училищни конкурси" 7.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
4 Силвестър Альошев Асенов ИИБ Мл. Експерт "ВИК" 8.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
5 Станислава Руменова Илиева МД Главен юрисконсулт 8.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
6 Бела Георгиева Шаркова АГУП Младши експерт "Недвижимо културно наследство" 16.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
7 Златина Илиева Илиева АГУП Главен експерт "Градоустройство" 22.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
8 Деница Росенова Сърбова ПНО Юрисконсулт 12.3.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
9 Стефка Янкова Павлова УЧРАУ Гл. специалист "Архив" 23.03.2020 коригирана Чл. 35, ал. 1, т.1
10 Вартухи Антонова Стояновя КДР счетоводител "Контрол по СФУК" 16.3.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
11 Георги Петров Цеков УСКОР инспектор КТД 16.3.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
12 Стефан Петров Петров ИИБ Гл. експерт ВиК 1.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
13 Господин Стоянов Казаков ОСИСД Старши инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 13.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
14 Татяна Петрова Лазарова МД Гл. специалист "Безкасови приходи" 21.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
15 Калина Вълчева Пеева МД Инспектор КРД 21.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
16 Валентина Колева Костова МД Гл. инспектор КРД 22.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
17 Биляна Димитрова Дражева МД Инспектор КРД 4.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
18 Силвия Любомирова Анднова МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 4.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
19 Анна Стойчева Стойчева МД Инспектор КРД 4.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
20 Стефка Среброва Чавдарова ИАО Гл. специалист Актосъставяне 4.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
21 Юлия Любомирова Москова-Димитрова ОПБК Ветеринар 8.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
22 Ивелина Георгиева Райкова МД Гл. специалист "Архив" 8.6.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
23 Пенка Петрова Димова МД старши инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 15.6.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1