нашите сайтове english

Регистър декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2020 г.

Име дирекция Длъжност дата  Декларация за имущество и интереси
1 Милена Александрова Русева МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни" 6.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
2 Сашка Радославова Велева ИАО Старши специалист "ЕСГРАОН" 7.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
3 Славничка Ангелова Ангелова ОМД Главен експерт "Училищни конкурси" 7.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
4 Силвестър Альошев Асенов ИИБ Мл. Експерт "ВИК" 8.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
5 Станислава Руменова Илиева МД Главен юрисконсулт 8.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
6 Бела Георгиева Шаркова АГУП Младши експерт "Недвижимо културно наследство" 16.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
7 Златина Илиева Илиева АГУП Главен експерт "Градоустройство" 22.1.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
8 Деница Росенова Сърбова ПНО Юрисконсулт 12.3.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
9 Стефка Янкова Павлова УЧРАУ Гл. специалист "Архив" 23.03.2020 коригирана Чл. 35, ал. 1, т.1
10 Вартухи Антонова Стояновя КДР счетоводител "Контрол по СФУК" 16.3.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
11 Георги Петров Цеков УСКОР инспектор КТД 16.3.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
12 Стефан Петров Петров ИИБ Гл. експерт ВиК 1.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
13 Господин Стоянов Казаков ОСИСД Старши инспектор "Обществен транспорт и комуникации" 13.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
14 Татяна Петрова Лазарова МД Гл. специалист "Безкасови приходи" 21.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
15 Калина Вълчева Пеева МД Инспектор КРД 21.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
16 Валентина Колева Костова МД Гл. инспектор КРД 22.4.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
17 Биляна Димитрова Дражева МД Инспектор КРД 4.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
18 Силвия Любомирова Анднова МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 4.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
19 Анна Стойчева Стойчева МД Инспектор КРД 4.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
20 Стефка Среброва Чавдарова ИАО Гл. специалист Актосъставяне 4.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
21 Юлия Любомирова Москова-Димитрова ОПБК Ветеринар 8.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
22 Ивелина Георгиева Райкова МД Гл. специалист "Архив" 8.6.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
23 Пенка Петрова Димова МД старши инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 15.6.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
24 Галина Иванова Райкова >ДГ №37 "Пламъче" Директор 15.06.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
25 Ирина Енчева Георгиева ДГ №4 "Теменухка" Директор 19.06.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
26 Петър Георгиев Драгнев ОИЦ експерт информационн обслужване 01.07.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
27 Татяна Димитрова Янчева ФСД старши счетоводител 08.07.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
28 Илиана Василева Русева ФСД старши счетоводител 08.07.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
29 Пламена Георгиева Драганова ФСД старши счетоводител 17.07.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
30 Мария Димитрова Алексиева МД ст. Специалист "Архив" 17.07.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
31 Атанаска Владимирова Тодорова ОСИСД Главен юрисконсулт 21.07.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
32 Преслава Ангелова Димитрова УЧРАУ старши специалист 21.07.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
33 Хризантема Димитрова Михова ОПБК Управител 28.07.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
34 Александрена Жекова Гаргова-Божилова проект член на екипа 03.08.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
35 Милена Руменова Недялкова УООС Началник на отдел КОЧОТ 17.08.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
36 Мартин Бориславов Борисов ПНО юрисконсулт 17.08.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
37 Дора Димитрова Илиева ЕООС Началник на отдел УО 17.08.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
38 Галина Емилова Петрова ПНО Юрисконсулт 24.08.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
39 Тодор Николов Колев ЕООС Директор 19.08.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
40 Ивелина Стефанова Илиева ЕООС Началник на отдел 01.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
41 Антоянета Иванова Хинева ОМД Гл. експерт "Училища" 01.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
42 Христо Йорданов Железаров ОПБК Мл. Експерт "Координатор" 01.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
43 Симеон Михайлов Симеонов АГУП Ст. Експерт "Градоустройство" 01.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
44 Валентина Тончева Ганева АГУП Гл. експерт НКН 01.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
45 Радослав Насков Петров ЕНОП Мл. Експерт ОПРОП 08.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
46 Веселина Лъчезарова Радкова ДГ №7 "Пушкин" Директор 14.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
47 Светлан Николов Огнев УСКОР Ст. Специалист "Дежурен в район Вл. Валненчик" 14.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
48 Родислав Кузманов Кузманов Спорт мл. Експерт "Ученически и студентски спорт" 16.09.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
49 Надежда Николаева Харизанова-Пантелеева АГУП Главен експерт "Ландшафтна архитектура" 01.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
50 Нефахат Нефет Кадир ЕООС Главен инспектор ЕООС 01.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
51 Веселин Кръстев Василев УСКОР Дежурен в район Вл. Варненчик 07.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
52 Стефан Славов Стефанов УСКОР Дежурен в район Приморски 09.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
53 Диана Димитрова Колева >Хранителен комплекс Старши счетоводител 09.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
54 Звезделин Златев Златев ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 15.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
55 Силвия Илиева Лазарова УЧРАУ Гл. дпециалист "Архив" 19.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
56 Десислава Стефанова Вълчева УЧРАУ Ст. специалист "Деловодител" 19.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
57 Боряна Любенова Павлова ЕООС старши експрет "Опазване на околната среда" 19.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
58 Даниела Иванова Събева ЕООС старши експрет "Управление на отпадъците" 19.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
59 Диана Колева Христова ОСИСД старши експерт РУОС 19.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
60 Татяна Димитрова Керанова ЕООС Главен инспектор "Управление на отпадъците" 19.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
61 Димитричка Иванова Ганева ОМД старши експерт "Младежки програни и партньорства" 19.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
62 Наталия Бориславова Михайлова ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 26.10.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
63 Николай Иванов Пискулийски УСКОР Старши специалист "Дежурен в р-н Приморски" 02.11.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
64 Хюсние Акиф Халил ЕООС Главен експерт ООС 02.11.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
65 Гергана Пламенова Янкова ЕООС Ст. Инспектор 10.11.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
66 Иванка Кръстева Иванова ДГ №7 "Пушкин" Директор 19.11.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
67 Благовест Малешков Малешков УСКОР Старши инспектор "Контрол и регистрация" 01.12.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
68 Марин Николов Урумов УСКОР Главен инспектор  01.12.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
69 Янко Драгнев Мановски  МД Главен юрисконсулт 01.12.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
70 Стефан Янков Бакърджиев Туризъм Ст. Експерт "Категоризация на туристически обект" 01.12.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
71 Цветан Найденов Пешев УСКОР старши специалист "Дежурен в район Одесос" 14.12.2020 Чл. 35, ал. 1, т.1
    Top