нашите сайтове english

Декларации от № 601 до № 800

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна Дирекция длъжност дата Декларация за имущество и интереси
601   Боряна Константинова Андреева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 13.5.2020  
602   Иван Тодоров Иванов   УСКОР Гл. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 13.5.2020  
603   Иглика Стамова Стамова   АГУП Главен юрисконсулт 13.5.2020  
604   Кристиан Антонов Димитров   СПОРТ Директор 13.5.2020  
605   Мила Дианова Миховска    СПОРТ Ст. експерт "Спортни дейности" 13.5.2020  
606   Милена Христова Христова   ЕНОП Гл. експерт "Анализи и планиране" 13.5.2020  
607   Марчела Кирилова Петрова   ДГ№23"Иглика" Директор 13.5.2020  
608   Мая Петрова Иванова   ЕНОП Началник на отдел 13.5.2020  
609   Албена Дочева Дочева   ДГ№46"Горска приказка" Директор 13.5.2020  
610   Валя Владимирова Илиева   АГУП Гл. специалист "Подземен кадастър" 14.5.2020  
611   Кристина Илиева Статкова   ДГ№35"Детска радост" Директор 14.5.2020  
612   Явор Ценков Цветков   АГУП Гл. експерт "Подземен кадастър" 14.5.2020  
613   Веселина Златева Стоилова   СД Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора" 14.5.2020  
614   Мая Александрова Атанасова   Превенции Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 14.5.2020  
615   Константин Атанасов Воденичаров   Превенции Гл. експерт "Психолог" 14.5.2020  
616   Димана Ленкова Стоянова   Превенции Мл. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 14.5.2020  
617   Диляна Константинова Георгиева    ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 14.5.2020  
618   Елка Илиева Костова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 14.5.2020  
619   Добри Славов Добрев   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 14.5.2020  
620   Пламен Друмев Йорданов   АГУП Началник на отдел УТ 14.5.2020  
621   Иван Луканов Славов   УСКОР Началник на отдел СК 14.5.2020  
622   Лидия Йорданова Цекова   АГУП Гл. експерт "Общ устройствен план"     14.5.2020  
623   Петя Руменова Стоянова   ЕНОП Ст. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 14.5.2020  
624   Владимир Веселов Минков   ЕНОП Гл. експерт "Национални оперативни програми" 14.5.2020  
625   Лидия Николаева Димитрова   ЗВО Главен вътрешен одитор 14.5.2020  
626   Красимира Георгиева Михайлова   ДГ№33"Делфинче" Директор 14.5.2020  
627   Лиляна Димитрова Лазарова - Янева   ЦПЛР Директор 14.5.2020  
628   Елена Янкова Ташева   ДГ№31"Крилатко" Директор 14.5.2020  
629   Десислава Пенчева Борисова   АГУП Директор 14.5.2020  
630   Жени Симеонова Хинтуларска   ДГ№43"Пинокио" Дирекотр 14.5.2020  
631   Десислава Игнатова Цветанова   ИИБ Гл. експерт "Енергиен мениджмънт" 14.5.2020  
632   Венелина Желева Бозукова   ДГ№47"Люляче" Директор 14.5.2020  
633   Анелия Димитрова Бодичева   ДГ№26"Изворче" Директор 14.5.2020  
634   Димитричка Петрова Радева   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 14.5.2020  
635   Златина Бойчева Георгиева   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 14.5.2020  
636   Добромир Лалев Досев   Превенции Старши експерт "Секретар на Общинския съвет по наркотични вещества" 14.5.2020  
637   Ганчо Георгиев Ганчев    КДР Гл. експерт "Оркестри и ансамбли"  14.5.2020  
638   Диляна Добромирова Атанасова-Гръбчева   Превенции Ст. експерт "Психолог" 14.5.2020  
639   Невена Господинова Димитрова   ДГ№18"Чайка" Директор 14.5.2020  
640   Елисавета Христова Савова   ДГ№12"Ян Бибиян" Директор 14.5.2020  
641   Диана Костадинова Борисова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 14.5.2020  
642   Милка Василева Паскова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 14.5.2020  
643   Грета Василева Станчулова   ЕНОП Мл. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 14.5.2020  
644   Наташа Здравкова Еленска   ОМД Ст. експерт "Човешки ресурси" 14.5.2020  
645   Румяна Цонева Кръстева   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 14.5.2020  
646   Митка Илиева Николова   ДГ№48"Ран Босилек" Директор 14.5.2020  
647   Евелина Георгиева Динчева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2020  
648   Анула Георгиева Рашкова   ДГ"Лястовичка" Директор 14.5.2020  
649   Калина Цанкова Керемидчиева   АГУП Гл. специалист "Общ устройствен план"     14.5.2020  
650   Бистра Маринова Димова   ЕНОП Началник на отдел 14.5.2020  
651   Елена Светлозарова Димова   ИИБ Ст. експерт "Управление на екологични проекти"   14.5.2020  
652   Веселин Желязков Недялков   ФИБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2020  
653   Анна Каменова Георгиева   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 14.5.2020  
654   Лиляна Велкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 14.5.2020  
655   Валерия Петкова Узунтонева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 14.5.2020  
656   Орлин Мирчев Данеков   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по търговската дейност" 14.5.2020  
657   Йордан Николов Иванов   УСКОР Ст. инспектор "Контрол по търговската дейност" 14.5.2020  
658   Диана Димитрова Йорданова    УСКОР Началник на отдел 14.5.2020  
659   Ана Павлова Иванова   КК Началник на отдел 14.5.2020  
660   Лилия Валентинова Люцканова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 14.5.2020  
661   Пенка Пейкова Анастасова   СПОРТ Ст. експерт "Спортни дейности за ветерани, хора със специални нужди и социален туризъм" 14.5.2020  
662   Стела Тодорова Колева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 14.5.2020  
663   Мария Георгиева Баева - Стоянова   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 14.5.2020  
664   Красимира Димчева Кузманова   УЧРАУ Директор 14.5.2020  
665   Елена Илиева Германова   ЕНОП Ст. експерт "Програми и проекти" 14.5.2020  
666   Галя Василева Влаева      ФСД Началник на отдел 15.5.2020  
667   Станислав Николаев Никитасов   ИИБ Гл. експерт "Електроснабдяване" 15.5.2020  
668 21 Юлия Любомирова Москова-Димитрова   ОПБК Ветеринарен лекар 15.5.2020  
669   Велина Стоянова Великова    ФСД Старши счетоводител 15.5.2020  
670   Йорданка Стоилова Генкова   ФСД Старши счетоводител 15.5.2020  
671   Георги Красимиров Кръстев   ИИБ Гл. експерт "Благоустрояване" 15.5.2020  
672   Николай Людмилов Николаев   УСКОР Ст. специалист "Екологичен контрол" 15.5.2020  
673   Адрияна Живкова Михалева    АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 15.5.2020  
674   Бранимир Кирилов Няголов   УСКОР Гл. инспектор   15.5.2020  
675   Роза Маринова Добрева    МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 15.5.2020  
676   Пламена Емилова Ефтимова    ОМД Гл. експерт "Училища" 15.5.2020  
677   Клавдия Симеонова Василева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 15.5.2020  
678   Нели Лазарова Лазарова   ФСД Старши счетоводител 15.5.2020  
679   Елка Йорданова Апостолова   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 15.5.2020  
680   Даниела Иванчева Клинкова    РКИ Гл. специалист "Регистратор на класифицирана информация" 15.5.2020  
681   Виолета Веселинова Илиева   Детска ясла №6 ,,Мечо Пух’’ Директор 15.5.2020  
682   Росен Иванов Димитров   РКИ Гл. експерт "Завеждащ Регистратура за класифицирана информация" 15.5.2020  
683   Светлана Александрова Петрова    КОБС Гл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 15.5.2020  
684   Джемиле Исмаилова Джелилова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 15.5.2020  
685   Венелин Михайлов Маринов   УСКОР Гл. специалист "Доброволни формирования и РОСН" 15.5.2020  
686   Десислава Спасова Кръстева    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 15.5.2020  
687   Лорина Николаева Никова   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 15.5.2020  
688   Петя Николова Димитрова   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 15.5.2020  
689   Милка Станкова Маджарова   КДР Главен счетоводител 15.5.2020  
690   Полина Янкова Костадинова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 15.5.2020  
691   Юлия Христова Попова   ОСИСД Началник на отдел Земеделие 15.5.2020  
692   Диян Пенчев Дичев   КК Мл. експерт "Международно сътрудничество" 15.5.2020  
693   Веска Добрева Янакиева   ДГ№8"Христо Ботев" Директор 15.5.2020  
694   Нели Георгиева Иванова    ФСД Счетоводител 15.5.2020  
695   Жасмина Георгиева Станчева   КДР Гл. експерт "МФФ и любителско танцово изкуство" 15.5.2020  
696   Венелин Александров Стаменов   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 15.5.2020  
697   Гаро Ара Капрелян   ЕНОП Гл. експерт "Териториално сътрудничество" 15.5.2020  
698   Надя Анастасова Костова   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 15.5.2020  
699   Димчо Петров Терзиев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 15.5.2020  
700   Стефка Георгиева Господинова   ФиБ Директор 15.5.2020  
701   Първолета Савчева Петкова   Хранителен комплекс Старши счетоводител 18.5.2020  
702   Христо Петров Недев   ЗКИ Служител по сигурността на информацията 18.5.2020  
703   Стела Георгиева Захос    МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 18.5.2020  
704   Петя Валериева Горановска    УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 18.5.2020  
705   Флора Мъгърдич Дюлгерян   КДР Ст. специалист "Информационно и техническо осигуряване" 18.5.2020  
706   Йордан Стоянов Дянков   ЕНОП Гл. експерт "Програми и проекти" 18.5.2020  
707   Мария Петрова Домусчиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 18.5.2020  
708   Стилиян Димитров Димитров   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 18.5.2020  
709   Атанаска Миткова Стоименова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 18.5.2020  
710   Марияна Василева Цветкова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  19.5.2020  
711   Светлана Георгиева Атанасова   ИАО Гл. експерт "Актосъставяне"  19.5.2020  
712   Дияна Тодорова Дянкова   Комплекс за социални услуги за деца и младежи (КСУДМ) Директор 19.5.2020  
713   Ирена Йовчева Александрова   Здравеопазване Гл. експерт "Лечебни заведения" 19.5.2020  
714 17 Биляна Димитрова Дражева   МД Инспектор КРД 19.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
715   Даринка Колева Колева   УСКОР Началник на отдел 20.5.2020  
716   Антоанета Иванова Тончева   ОП ДДД Директор 20.5.2020  
717   Диана Ангелова Атанасова    КОБС Гл. експерт "Контрол и координация административни преписки към ОбС" 21.5.2020  
718 18 Силвия Любомирова Анднова   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 22.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
719   Христина Иванова Костадинова   ИИБ Гл. експерт "Предпроектни проучвания общински инфраструктурни обекти" 26.5.2020  
720   Станимир Георгиев Мизов   ИИБ Гл. експерт "Освидетелстване на сгради" 26.5.2020  
721   Колю Георгиев Георгиев   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 26.5.2020  
722   Евелина Кирова Симеонова    ИАО Мл. експерт "Гражданско състояние" 27.5.2020  
723   Станка Илиева Пантелеева     УС Главен специалист "Почивно дело и социален отдих" 27.5.2020  
724   Даниела Вълчанова Йорданова   Детска ясла №7 ,,Роза’’ Директор 27.5.2020  
725 19 Анна Стойчева Стойчева   МД Инспектор КРД 27.5.2020 Чл. 35, ал. 1, т.2
726   Светломир Василев Калчев   УС Гл. експерт "Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията" 27.5.2020  
727   Теодора Йовчева Тодорова   ФСД Старши счетоводител 27.5.2020  
728   Стела Станева Христова    ПНО Ст. експерт ЕСГРАОН 28.5.2020  
729   Виолета Николова Петрова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 28.5.2020  
730   Миглена Димитрова Димитрова    СД Мл. експерт „Социални програми и проекти”  28.5.2020  
731   Веселина Николова Милушева   ЕНОП Ст. експерт "Общински план за развитие и оперативни програми" 28.5.2020  
732   Стоянка Петкова Балъкова-Вълчева   ИИБ Ст. експерт "Водовземане на минерални води и съоръжения" 29.5.2020  
733   Станислава Димова Йорданова    КДР Ст. експерт "Културни програми и проекти" 29.5.2020  
734   Боряна Крумова Петрова   ОП ТАСРУД Главен счетоводител 1.6.2020  
735   Надежда Стефанова Харизанова   Здравеопазване Ст. експерт "Здравеопазване" 2.6.2020  
736   Младен Маринов Иванов   ОП ОПСЗ Директор 2.6.2020  
737   Петър Върбанов Радушев   Ръководител на проект Ръководител на проект 2.6.2020  
738   Рада Желязкова Момакова   ОП ИП Главен счетоводител 3.6.2020  
739   Йоана Славчева Йорданова   ЕООС Ст. Специалист ОЧОТ 3.6.2020  
740   Йоанна Христова Недева   ОМД Ст. експерт "Младежки програми и партньорства" 3.6.2020  
741   Елица Илиева Тодорова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 3.6.2020  
742   Камелия Димитрова Александрова   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 3.6.2020  
743   Александър Боянов Кулов   ОСИСД Ст. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 3.6.2020  
744   Румянка Василева Начева   Туризъм Мл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 4.6.2020  
745   Виктория Мирославова Маринова-Николова   ОИЦ Управител 4.5.2020  
746   Славина Иванова Жекова   ОИЦ Експерт "Комуникация и информация" 5.6.2020  
747   Михаил Любчев Иванов   ОИЦ Експерт "Логистика и информация" 5.6.2020  
748   Неда Анастасова Янкова   ИИБ Ст. експерт "Контрол прокопаване и застраховки" 8.6.2020  
749   Стефан Петров Михайлов   УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 9.6.2020  
750   Юлияна Стефанова Пасева   МД Началник на отдел 9.6.2020  
751 20 Стефка Среброва Чавдарова   ИАО Гл. специалист Актосъставяне 9.6.2020  
752   Георги Тонев Койчев   УСКОР Гл. специалист "Екологичен контрол и опазване на реда" 10.6.2020  
753   Маруся Георгиева Николова   МД Гл. специалист "Архив" 10.6.2020  
754   Жанета Огнянова Байчева    ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 11.6.2020  
755   Десислава Вичкова Динкова    ОМД Ст. експерт "Човешки ресурси" 11.6.2020  
756   Димитър Пламенов Кискинов   ПНО Главен юрисконсулт 11.6.2020  
757   Ралица Радославова Славова-Георгиева     ПНО Главен юрисконсулт 11.6.2020